Snabbt och pålitligt till hela Norden sedan 2008

Dataskyddspolicy

Personuppgifter och cookies

Personuppgifter

Vi hanterar enbart sådana personuppgifter, som är nödvändiga för att förverkliga handel och redovisning: Kundens namn, hemort, telefonnummer, e-postadress och leveransadress. Vi hanterar varken personsignum eller känsliga personuppgifter överhuvudtaget.

Uppgifter för betalning

Vi hanterar aldrig kreditkortsnummer och i regel inte heller kundens kontonummer. Kontonumret begär vi enbart vid återbetalning av köpeskilling vid varuretur i vissa fall.

Beroende på vilket betalsätt kunden har valt, matar kunden själv in erforderliga identifieringsuppgifter i bankens eller betalningsförmedlarens datasystem. Dessa uppgifter förmedlas inte till oss, utan är en sak mellan kunden och tredje part (dvs. kundens egen bank eller betalningsförmedlingstjänst).

Cookies

Vi lagrar enbart sådana cookes, som är nödvändiga för näthandelns tekniska funktion och bevarande av varukorgens innehåll (eng. Session-ID). En varukorg behåller sitt innehåll i 23 dagars tid, under förutsättning att samma användare återkommer med samma browser inom denna tid.

Överlåtande av uppgifter

Vi överlåter endast nödvändiga personuppgifter till post- eller transportföretag, för att varan ska kunna levereras till kunden. För lagervarornas vidkommande Posti Group Oy eller Postnord Ab och för beställningssortimentet till grossisten för vidare överlåtelse till transportföretaget Royal Airmail. Överlåtelsen sker försändelsevis och används ej för något annat ändamål än den aktuella leveransen.

Lagrande av data

Data lagras och förvaras i vårt eget system som en del av företagets verifikationsmaterial i grundbokföringen och makuleras inom den tidsfrist som gällande bokföringsförordning föreskriver.