XL mode inom hela Norden sedan 2008

Gratis frakt vid över 80 euros beställning

Dataskyddspolicy

Personuppgifter och cookies

Personuppgifter

Vi hanterar enbart sådana personuppgifter, som är nödvändiga för att förverkliga handel och redovisning: Kundens namn, hemort, telefonnummer, e-postadress och leveransadress. Vi hanterar ej känsliga personuppgifter överhuvudtaget.

Uppgifter för betalning

Vi hanterar aldrig kreditkortsnummer och i regel inte heller kundens kontonummer. Kontonumret begär vi enbart vid återbetalning av köpeskilling vid varuretur i vissa fall.

Överlåtande av uppgifter

Betalningsförmedlarna har olika kutym beträffande inmatning av namn- och adressuppgifter. Vid betalning med nätbank (betalningsförmedlare Checkout Finland Oy), förmedlar vi enbart orderns slutsumma och identifikationsnummer till det valda betalsystemet, varpå kunden loggar in med sina egna koder. Ifall kunden valt Klarnas fakturering (betalnignsförmedlare Klarna Bank AB), förmedlas samtliga inmatade namn- och adressuppgifter samt orderns specifikation i sin helhet till Klarnas betalsystem. Klarna begär även kundens personsignum, för att säkerställa att faktureringen och kreditgivningen berör rätt person. Inmatandet av personsignum eller bankkoder sker alltid direkt mellan kunden och betalningsförmedlarens datasystem och de förmedlas ej heller till oss.

Vi överlåter nödvändiga namn- och adressuppgifter till post- eller transportföretag, för att varan ska kunna levereras till kunden. För lagervarornas vidkommande Posti Group Oy eller Postnord Ab och för beställningssortimentet till grossisten för vidare överlåtelse till transportföretaget Royal Airmail. Överlåtelsen sker försändelsevis och används ej för något annat ändamål än den aktuella leveransen.

Lagrande av data

Data lagras och förvaras i vårt eget system som en del av företagets verifikationsmaterial i grundbokföringen och makuleras inom den tidsfrist som gällande bokföringsförordning föreskriver.

Nödvändiga Cookies

Vi lagrar alltid sådana cookes, som är nödvändiga för näthandelns tekniska funktion och bevarande av varukorgens innehåll (eng. Session-ID). En varukorg behåller sitt innehåll i 23 dagars tid, under förutsättning att samma användare återkommer med samma browser inom denna tid.

Integration med tredje parts tjänster

Med användarens tillstånd, kopplas tredje parts integrationer in i syfte att föra statistik och rikta marknadsföringen rätt.
Genom att godkänna integrationen, är trafik till tredje parts (Google och Meta) datasystem möjlig samt lagrande av deras cookies.